• KOÇDER
    • El verin hayat bulsunlar, El verin hayata tutunsunlar
Üyelik Girişi
LÜTFEN GEÇ KALMAYIN...

NE ZAMAN OTİZM’DEN ŞÜPHELENMELİSİNİZ !...

·         Göz Kontağı Kurmuyorsa,

·         Konuşmada Gecikme Varsa,

·         Anlamsız Gülüyor Ve Ağlıyorsa,

·         Amacına Uygun Oyun Oynamıyorsa,

·         Parmak Ucunda Yürüyorsa,

·         Kendi Etrafında Dönüyorsa,

        ·         Sallanma ve Kanat Çırpma Gibi Davranışlar Sergiliyorsa… 

VAKİT KAYBETMEDEN, DOĞRU TEŞHİS VE TANILAMA İÇİN BİR UZMANA BAŞVURUN…

KOÇDER HAKKINDA

KOCAELİ OTİSTİK ÇOCUKLAR DERNEĞİ

KOÇDER

KOÇDER (Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği) tek başlarına mücadele eden 8 ailenin, güç birliği yapmak amacıyla biraraya gelerek, 01.06.2009 tarihinde kurdukları bir dernektir.

Şu anda 50 yi bulan üye sayısı ile otizmin toplumda farkındalığının artırılması, otistik bireylerin topluma kazandırılması, Birey olarak vatandaşlık haklarının elde edilmesi ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Otizm, doğuştan gelen, beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından kaynaklandığı kabul edilen, karmaşık, nörolojik tabanlı bir bozukluktur. Başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engelleyerek kişinin kendi iç dünyası ile baş başa kalmasına yol açan Otizm, genellikle 3 yaştan önce ortaya çıkarak bireylerin sosyal iletişim ve davranışlarını olumsuz etkilemektedir.

Otizm, günümüzde en sık rastlanan gelişimsel bozukluklar arasında yeralmaktadır. Ülkemizde sağlıklı istatistikler olmamasına rağmen, 1/150 oranı ile yaklaşık 450.000 otizmli birey ile 0–14 yaş grubunda 125.000 civarında otizmli çocuk bulunmaktadır. Erkeklerde görülme sıklığı kızlardan 3–4 kat daha fazladır. Bir diğer bilgiye göre de dünya da bu yıl, şeker, kanser ve AIDS dâhil olmak üzere birçok hastalıktan daha fazla sayıda “otizm teşhisi” alınması öngörülmektedir.

Birlikte yaşadığımız OTİZMin farkındayız. Topluma ve Devlet kurumlarına da bu bilincin kazandırılması konusunda, gerek KOÇDER olarak, gerekse Otizm Platformu’ nun yeni bir üyesi olarak yoğun çalışmalar yürütmekteyiz.

Özellikle, Otizmin bugün için kabul edilen en önemli tedavisi, erken yaşta verilmeye başlanan yoğunlaştırılmış ve bireyselleştirilmiş özel eğitim olduğu ve ülkemizde otistik çocukların eğitim alabilecekleri okulların ve eğitmenlerin yetersiz olması (veya hiç olmayışı) aşılması gereken en önemli konuların başında gelmektedir.

Sağlık açısından yaşanan sorunlarla birlikte, ilgili personelin hizmet içi eğitimlerindeki yetersizler de bir başka aşılması gereken sorun olmaktadır.

Ayrıca, toplumsal hoşgörü eksikliği ve bilgisizlikler, otistik çocuk ailelerinin çocuklarıyla birlikte dışlanmalarına ve anti-sosyal koşulların içine itilerek, evlerine kapanmalarına neden olmaktadır.

Tüm otistik çocuk ailelerinin ortak endişesi ise YARIN ne olacak korkusudur. Bu ve daha bir sürü başlıkta sıralanabilecek sorunların aşılması için, KOÇDER ve Otizm Platformu’ nun öncelikleri, Otizm farkındalığının artırılması ve tüm toplum tarafından algılanmasını sağlamak, otistik birey ve ailelerinin de TC vatandaşlık haklarını, hak ettikleri gibi kullanabilmesi için çalışmalar yapılmasını hedeflenmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşları – Devlet – Toplum işbirliği ile sorunların çözümü konusunda uğraş verilmesini sağlamak hedeflenmektedir. Yalnızca otistik çocuk ailelerinin değil, konuya duyarsız kalmayan tüm gönüllüleri de göreve davet ediyoruz. Bu kadar hızlı yaygınlaşan ve dünyanın birçok ülkesinde konu ile ilgili derin ve büyük bütçeli bilimsel çalışmalar yürütülen OTİZM e lütfen duyarsız kalmayalım…

Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği